BENEV

NL | FR
Skip Repetitive Navigational Links

Historie BENEVHet is alweer ruim vijftig jaren geleden dat Benev is gesticht. Het is 1950 en precies vijf jaren na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Europa is zoekende naar een nieuw evenwicht, naar nieuwe verhoudingen. Grenzen zijn nog echte grenzen met daarbinnen sterk op zichzelf gerichte volkeren met helaas vele vooroordelen ten opzichte van de inwoners van andere landen. Geen moderne communicatiemiddelen en een veel beperkter mobiliteit dan thans het geval is.


In dit jaar ontmoeten elkaar de Belg Jules Meulenberghs en de Nederlander Cornelis van Haaren. Na één (of enkele) frisse pinten in de schaduw van de kathedraal van Antwerpen maken zij een nuchtere afspraak: Belgen en Nederlanders zullen voortaan verbroederen. Na nog een aantal anderen te hebben overtuigd ontstaat op 28 april 1950 de eerste telg uit de Benev familie: Benev Antwerpen.Een tiental jaren is Antwerpen ook de enige tot er in de jaren zestig in een rap tempo is uitgebreid met Gent (1960), Brugge (1961), Zeeland (1962), Brussel (1963), Limburg (1963) en Liège (1965). Begin jaren zeventig komt daar nog bij Benev Noord-Brabant te Breda, een afdeling die helaas door fusie voor Benev verloren is gegaan. In die tijd worden door de Benevs in België merendeels activiteiten georganiseerd die de voornamelijk Belgische leden wegwijs maken in de Nederlandse cultuur, maatschappij en samenleving. Omgekeerd doen de Nederlandse Benevs hetzelfde. Hierdoor worden vooroordelen weggenomen, ontstaat er meer begrip voor elkaars standpunten en wordt de weg geplaveid voor een intensiever samenwerking.

Waar Benev toen voor stond, daar staat zij nu nog voor. U vindt het op het briefpapier van nagenoeg alle aangesloten verenigingen: “Het streven naar nauwe en vriendschappelijke samenwerking en naar al wat een goede verstandhouding tussen België en Nederland kan teweegbrengen en verstevigen”. De invulling en daarmee de uitvoering is echter veranderd. Met name in de Belgische Benevs. De oorzaak is gelegen in de grote golf van Nederlanders die om verschillende redenen België als residentie hebben gekozen. Dit maakt dat de Benevs in de grensstreek zich meer en meer richten op Belgische onderwerpen en op de verhouding België-Nederland.

Nadat in 1988 de afdeling Noord Nederland gevestigd in Groningen is opgericht, sluit Benev aan bij de nieuwe ontwikkelingen.

Thans bloeit Benev meer dan ooit. In de jaren negentig zijn gesticht: Benev Kempen (1993), Benev Maasland (1997), Benev Zuid-Oost Brabant (1997), Benev West-Brabant/Noorderkempen (1998) en tenslotte in 2000 Benev Namur.

Benev werkt ook aan de toekomst van de Belgisch-Nederlandse verhoudingen. Zo is het 10e lustrum onder meer opgehangen aan een studie waarin de schooljeugd in beide landen wordt gevraagd naar de kennis over elkaar. Uitkomsten waarmee Benev iets kan en moet doen.

Dit onderstreept de behoefte aan Benev, die er meer dan ooit is.


Wij moeten in deze tijd hecht samenwerken in het Europa van morgen om onze eigen verwante cultuur en taal veilig te stellen. Elkaar begrijpen doen we pas echt als we elkaar kennen. Inderdaad, onze cultuur is verwant en niet identiek Door het nagenoeg gemeenschappelijke taalgebruik komen de verschillen niet altijd even vlot aan de oppervlakte. Belgen en Nederlanders die met elkaar contact hebben weten wat wordt bedoeld. Elkaar beter leren kennen maakt het mogelijk om met respect voor elkaars eigenheid samen te werken op welk gebied dan ook. Eenheid in verscheidenheid, al vijftig jaren de lijfspreuk van huidig erelid Graaf Daniël Le Grelle.Het sterke van Benev daarbij is dat de behoefte en de daad vanuit de mensen zelf komt. Niet vanuit de overheid, niet vanuit de politiek of een bepaald economisch verband. Benev is en blijft onafhankelijk, wars van welke invloed dan ook. Het is niet zo dat alleen maar Belgisch-Nederlandse thema’s aan de orde komen. Over een breed scala van onderwerpen wordt gesproken, uitstapjes zijn georganiseerd, theater- en concertbezoeken behoren tot de mogelijkheden en bij een aanleiding laten we zeker niet na om samen feest te vieren, zoals op 6 mei 2000, het 10e lustrum, voor het eerst met leden van alle Benevs tezamen.

Om alles in goede banen te leiden is op 9 april 1998 de Confederatie van Belgisch-Nederlandse Verenigingen opgericht. Het betreft de formalisering van een reeds jaren bestaand informeel overlegorgaan. Kortweg komt het doel van de Confederatie neer op het waken over de doelstellingen en de werking van de aangesloten verenigingen, bij te dragen aan de uitbreiding van Benev, initiatieven te nemen tot gezamenlijke activiteiten en alles in het werk te stellen teneinde de initiële doelstellingen van de vereniging te behartigen.

Benev heeft thans bijna 3.000 leden, verdeeld over 13 verenigingen. Vooral in Nederland zijn verdere uitbreidingen voorzien