BENEV

NL | FR
Skip Repetitive Navigational Links

Evenementen

Detail van de activiteit.

Jhr Mr JAN PIETER SIX: "De Apocalyps - oorzaken en gevolgen van de eerste Wereldoorlog"

Organiserende benev: Brussel


At THON HOTEL BRISTOL STEPHANIE

maandag 25 november 2019
12:00

Het doet ons genoegen u uit te nodigen voor de lunchbijeenkomst op maandag 25 november a.s. Jhr Mr Jan Pieter Six zal een lunchcauserie houden met als onderwerp: "De Apocalyps - oorzaken en gevolgen van de eerste Wereldoorlog". De vraag door welke oorzaken en door welke partijen de Eerste Wereldoorlog is veroorzaakt zorgt in de rest van Europa nog altijd voor hevige discussies en controverse. Veelal wijst de beschuldigde vinger naar Duitsland, maar dat is wat te kort door de bocht. Onder hictorici geldt het nog altijd als hét grootste vraagstuk uit de moderne geschiedenis. Geen van de vijf Europese grootmachten uit die tijd (het Britse Empire, de Franse Republiek, het Duitse Keizerrijk, de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en het Russische Keizerrijk) kan zich vrijpleiten, integendeel: elke grootmacht heeft bijgedragen aan het ontstaan van de catastrofe of heeft deze niet weten de voorkomen. Als gevolg van dit grote conflict zijn drie Keizerrijken ten gronde gegaan alsmede het Ottomaanse Rijk. De heer Six heeft sinds 1974 een lange carrière in het Verzekeringswezen gemaakt en daarbij diverse adviserende functies vervuld. In 2010 heeft hij zijn eigen consulting groep opgericht waarbij hij dienstverlenende organisaties adviseert die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Na zijn pensionering heeft hij zich ontwikkeld tot amateur historicus. De maaltijd zal stipt om 12.30 u aanvangen. Het ligt in de bedoeling om de bijeenkomst om 14.30 u te beëindigen. Indien u wenst deel te nemen verzoeken wij u vriendelijk dit per email Benev.brussel@telenet.be door te geven. De prijs van de lunch bedraagt 42 € en dient gestort te worden op rekening nummer BE88 4300 0575 7141 op naam van Benev Brussel. Het Bestuur 
    

« previous event next event »