BENEV

NL | FR
Skip Repetitive Navigational Links

BENEV BrusselUntitled Document Secretariaat:
Jan van Boendalelaan 15
3080 TERVUREN
Tel. en Fax 02-767 37 69
E-mail :benev.brussel@telenet.beSAMENSTELLING BESTUUR BENEV BRUSSEL

Voorzitter MR P. CALLENS
Vice-voorzitters MW MR N. DAEM
MR C.P.N. STEKELENBURG
Penningmeester MW M.VERBEKE
Secretaris MW A.C. VELDHUIZEN-ZUURBIER
Bestuur
MR C. BEVERNAGE
MW Mr W. HUDIG-VAN LENNEP
MR J. LINKENS
MR F. DE GOU

Lidmaatschap : € 25 / persoon
                              € 75 / bedrijf

Ledental 2013 : 135 waarvan 60% Nederlanders en 40% Belgen

Aantal lunchcauserieën : 6-tal per verenigingsjaar.