BENEV

NL | FR
Skip Repetitive Navigational Links

BENEV Zuid-Oost Brabant

 

Een netwerk over de grens
De Belgisch Nederlandse Vereniging Zuidoost-Brabant is een open club. De leden willen over hun grenzen heen kijken. Dat doen ze door met regelmaat actuele thema’s aan te snijden in een aanspre¬kende ambiance. De invalshoeken variëren van sport tot politiek, van economisch tot cultuurhistorisch. Altijd speelt de verhouding tussen Nederland en België een rol. Want één ding bindt de leden van BENEV Zuidoost-Brabant:
het besef dat we leven en werken in een bijzonder gebied.

Sterke banden
Het doel van BENEV is, om de samenwerking tussen beide landen en het begrip voor elkaar te bevorderen. Enerzijds door elkaars waardevolle culturele verworven-heden te belichten en zo het wederzijds respect te stimu-leren. Anderzijds door waar mogelijk belemmeringen voor een goede samenwerking weg te nemen.
De BENEV Zuidoost-Brabant zet ook in op sterke onder-linge banden van haar leden. Informeel, informatief en interactief zijn sleutelwoorden. Belangrijk daarbij is de keuze om de partners van de leden bij elke activiteit welkom te heten. Ook kunnen leden naar keuze bij-voorbeeld een zakelijke of persoonlijke relatie introduceren. Door deze openheid is BENEV Zuidoost-Brabant een vereniging waar de leden graag verschijnen.
De keuze van de ambiance, een gerenommeerde locatie in Eindhoven, speelt daarbij eveneens een rol, evenals de keuze om tijdens de bijeenkomsten gezamenlijk te dineren.

Actuele thematiek
Circa zesmaal per jaar helpen sprekers van formaat ons zicht te krijgen op onderscheid en overeenkomst tussen België en Nederland.

Ze doen waar mogelijk suggesties om die verschillen te overbruggen, zodat de samen-werking bevorderd wordt. Ze leveren ons input om verder te denken, te spreken en te doen. Overigens organiseert BENEV ook andere evenementen, zoals werkbezoeken en excursies. Daarbij geldt: kwaliteit telt. Mede vanwege de bijzondere sprekers en de selecte activiteiten is een vereniging met een stimulerend klimaat ontstaan.

Nieuwe leden welkom
De achtergrond van de BENEV is zeer divers. Dat verklaart mede de levendigheid van de vereniging. Die vitaliteit is één van de speerpunten van BENEV. Daarom heten we nieuwe leden (en hun partners) van harte welkom. Welkom bij een vereniging die haar leden wil inspireren en verrijken met nieuwe visies, opvattingen, invalshoeken.

Lidmaatschap
BENEV kent het lidmaatschap voor particulieren en het lidmaatschap voor bedrijven. Het laatste geeft twee personen recht op toegang tot de evenementen. BENEV Zuidoost-Brabant staat open voor geïnteresseerden uit beide landen.

BENEV Zuidoost Brabant
Postbus 103
5600 AC Eindhoven

Bestuursleden :

Ben Pollmann
Ben Beekwilder
Michel Beckers
Margriet Galama-Steenwinkel